Integritetspolicy

Välkommen till https://www.svenskanyacasino.se/. Vi förstår att personuppgifter på nätet är viktiga för användare av vår webbplats, särskilt när du utför affärer. Detta uttalande reglerar vår integritetspolicy med avseende på de användare av sajten som besöker utan att göra affärer och besökare som registrerar sig för att göra affärer på webbplatsen och använda dem av de olika tjänsterna som erbjuds av svenskanyacasino.se.

Personlig information avser all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person till vilken sådan information avser, inklusive men inte begränsat till namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, finansiella profiler, personnummer och kreditkortsuppgifter. Personligt identifierbar information innehåller inte information som samlas anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilda användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad person.

Vilken personligt identifierbar information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare. Vi samlar in följande ytterligare information från våra auktoriserade kunder: namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser till auktoriserade kunder, arten och storleken på verksamheten samt arten och storleken på den annonsutrymme som den auktoriserade kunden avser att köpa eller sälja.

Vilka organisationer samlar in informationen?

Förutom vår direkta insamling av information kan våra tredje parts tjänsteleverantörer (till exempel kreditkortsföretag, clearingföretag och banker) som tillhandahåller tjänster som kredit-, försäkrings- och escrow-tjänster samla in denna information från våra besökare och auktoriserade kunder. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder personlig information som tillhandahålls dem från besökare och auktoriserade kunder. Vissa av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som endast fungerar som länkar i distributionskedjan, och lagrar inte, behåller eller använder informationen som ges till dem.

Hur använder webbplatsen personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, göra lämpliga serviceerbjudanden och att uppfylla köp och försäljningsförfrågningar på webbplatsen. Vi kan maila besökare och auktoriserade kunder om forskning eller köp och försäljning av möjligheter på webbplatsen eller information relaterad till ämnet på webbplatsen. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta besökare och auktoriserade kunder som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla önskad information.

Med vem kan informationen delas?

Personligt identifierbar information om auktoriserade kunder kan delas med andra auktoriserade kunder som vill utvärdera potentiella transaktioner med andra auktoriserade kunder. Vi kan dela aggregerad information om våra besökare, inklusive demografiska besök hos våra besökare och auktoriserade kunder, med våra anknutna myndigheter och leverantörer av tredje part. Vi erbjuder också möjlighet att välja bort eller ta emot information eller kontaktas av oss eller av någon myndighet som agerar på vår vägnar.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlats in av svenskanyacasino.se lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda på svenskanyacasino.se förutom användning enligt ovan.

Vilka valmöjligheter är tillgängliga för besökare om insamling, användning och distribution av informationen?

Besökare och auktoriserade kunder kan välja bort att få oönskad information från eller kontaktas av oss och eller våra leverantörer och anslutna organ genom att svara på e-post enligt instruktioner eller genom att kontakta oss på [email protected]

Används kakor på webbplatsen?

Cookies används av olika orsaker. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer. Vi använder även cookies för att skydda våra auktoriserade kunder. Om till exempel en auktoriserad kund är inloggad och webbplatsen är oanvänd i mer än 10 minuter loggar vi automatiskt auktoriserad kund av.

Hur använder svenskanyacasino.se inloggningsinformation?

svenskanyacasino.se använder inloggningsinformation, inklusive men inte begränsat till IP-adresser, Internetleverantörer och webbläsartyper, för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelse och använda och samla bred demografisk information.

Vilka partner eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från besökare och eller auktoriserade kunder på webbplatsen?

svenskanyacasino.se har ingått och kommer fortsätta att ingå partnerskap och andra anslutningar med ett antal leverantörer. Sådana leverantörer kan ha tillgång till viss personligt identifierbar information om behovet av att känna till grund för utvärdering av auktoriserade kunder för tjänstekvalificering. Vår integritetspolicy täcker inte deras samling eller användning av denna information. Upplysande av personligt identifierbar information för att följa lag. Vi kommer att avslöja personligt identifierbar information för att följa domstolsbeslut eller dagmålsdom eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet för att släppa information. Vi kommer även att avslöja personligt identifierbar information när det är nödvändigt för att skydda våra besökares och auktoriserade kunders säkerhet.

Hur säkerställer webbplatsen personligt identifierbar information?

Alla våra anställda känner till vår säkerhetspolicy och praxis. Den personligt identifierbara informationen hos våra besökare och auktoriserade kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade medarbetare som får ett lösenord för att få tillgång till informationen. Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet. Känslig information, såsom kreditkortsnummer eller personnummer, skyddas av krypteringsprotokoll, för att skydda information som skickas via Internet. Medan vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats, är elektroniska kommunikationer och databaser föremål för fel, manipulering och inbrott, och vi kan inte garantera eller garantera att sådana händelser inte kommer att äga rum och vi kommer inte att vara ansvariga för besökare eller auktoriserade Kunder för sådana händelser.

Hur kan besökare korrigera eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och auktoriserade kunder kan kontakta oss för att uppdatera personligt identifierbar information om dem eller för att korrigera eventuella felaktigheter genom att maila oss på [email protected]

Kan en besökare ta bort eller inaktivera personligt identifierbar information som samlas in av webbplatsen?

Vi ger besökare och auktoriserade kunder en mekanism för att ta bort deaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta. Men på grund av säkerhetskopior och poster om radering kan det vara omöjligt att radera en besökares inmatning utan att behålla någon kvarvarande information. En person som begär att ha personligt identifierbar information inaktiverad kommer att ha denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personligt identifierbar information som rör den personen på något sätt framåt.

Vad händer om sekretesspolicyn ändras?

Vi kommer att låta våra besökare och auktoriserade kunder veta om ändringar i vår integritetspolicy genom att lägga ut sådana ändringar på webbplatsen. Om vi ändrar vår sekretesspolicy på ett sätt som kan ge upphov till upplysningar om personligt identifierbar information som en besökare eller auktoriserad kund tidigare har begärt inte offentliggörs kommer vi att kontakta en sådan besökare eller auktoriserad kund för att tillåta att en besökare eller auktoriserad kund förhindrar sådant avslöjande.

Länkar:

https://www.svenskanyacasino.se innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar flyttar du till en annan webbplats. Vi uppmanar dig att läsa sekretessutlåtandena för dessa länkade webbplatser, eftersom deras sekretesspolicyer kan skilja sig från våra.